top of page
IMG_1627.jpg
tea party.jpg
Pic 2.jpg

Croeso i Neuadd Goffa Llangynog 

Welcome to Llangynog Memorial Hall

At the heart of the community

A beautiful hall in the small picturesque village of Llangynog at the foot of the Berwyn Mountains in the Tanat Valley. 

The hall, was built of local stone and slate by the men of the village, many of whom were skilled craftsmen, as a memorial to the dead of the First World War: a stone plaque above the fireplace records their names.

It was opened in 1937 but in recent years the hall has been modernised sympathetically whilst maintaining its original charm with up to date facilities including a well equipped kitchen and a fabulous space for entertaining. The hall is one of the finest in the area and well used for village events, weddings, parties and other activities. 

Yng nghalon y gymuned

Neuadd hardd ym mhentref bychan Llangynog wrth droed Mynyddoedd y Berwyn yn Nyffryn Tanat.

Adeiladwyd y neuadd o gerrig a llechi lleol gan ddynion y pentref, gyda llawer ohonynt yn grefftwyr medrus, fel cofeb i’r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf: mae plac o lechen yn cofnodi eu henwau uwchben y lle tân.

Fe agorwyd yn 1937 ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r neuadd wedi’i moderneiddio wrth gynnal ei swyn gwreiddiol gyda chyfleusterau cyfoes gan gynnwys cegin a lle gwych i ddiddanu. Mae'r neuadd yn un o'r rhai gorau yn yr ardal ac yn cael ei defnyddio'n gyson ar gyfer digwyddiadau pentref, priodasau, partïon a gweithgareddau eraill.

bottom of page